Wolf Group-i CIO Jano Kahr: Hea IT partner ei tegele ainult igapäevaste muredega, vaid pakub väärtust laiemalt

Uudised

Wolf Group-i CIO Jano Kahr: Hea IT partner ei tegele ainult igapäevaste muredega, vaid pakub väärtust laiemalt

Krimelte maja

Greip IT on pikka aega olnud Wolf Group-i (endine Krimelte) IT halduse partner. Igapäevaselt on Greip IT ülesandeks tagada, et kõik vajalikud süsteemid ja tööjaamad Wolf Group-i kontoris ja tootmise poole peal töötaksid. Sellele lisaks tegeletakse ühiselt IT turvalisuse teemadega. Rääkisime Wolf Group-i CIO Jano Kahriga, mida tööstusettevõtte IT haldamine tähendab ja millised on suuremad väljakutsed sellel alal.

Wolf Group-is ei ole eraldi IT üksust, vaid teenuseid ostetakse majast väljast. „IT on üks neid valdkondi, kus muutuseid toimub praktiliselt iga päev. Seetõttu olemegi läinud seda teed, et kasutame partnereid majast väljast. Greip IT tugevus koostööpartnerina seisneb kindlasti selles, et lisaks helpdesk-ile on meil olemas ka strateegiline tugi ehk lisaks igapäevaste murede lahendamisele saame me neilt ka väärtuslikku sisendit, mille põhjal juhtimisotsuseid teha“ ütleb Kahr.

Peamised väljakutsed tootmisettevõtte IT halduses

Wolf Group on tuntud hermeetikute ja ehitusvahtude tootja, pakkudes nii profi- kui tavakasutajale mõeldud keskkonnasõbralikke ehituskeemia tooteid ja lahendusi.

Nagu kõigis suuremates ettevõtetes, nii on ka Wolf Group-is IT haldus vajalik selleks, et ettevõtte põhiprotsessid saaksid toimida. IT haldus hõlmab erinevaid seadmeid ja süsteeme nagu serverid, wifi-võrgud, tööjaamad, kasutajate arvutid, printerid ja osaliselt ka tarkvara, näiteks Office.

Tööstusettevõtte kontekstis on seadmete ja süsteemide töökindluse tagamine eriti oluline, sest töö peab käima 24-7. Näiteks kui tehases printer ei tööta, siis ei saa tooteid markeerida, mis omakorda tekitab kohe rea järgmiseid probleeme.

Igapäevase IT halduse tagamiseks on Wolf Group-il oma helpdesk, kust saab alati lahenduse kiiretele probleemidele. Lisaks käib kord nädalas kohal IT-spetsialist, kes vaatab süsteemid üle ja lahendab vajadusel tekkinud probleemid. Kord kuus arutatakse ühiselt laua taga suuremaid teemasid.

Selline regulaarsus on Wolf Group-i jaoks täiesti piisav. „Loomulikult kui midagi suuremat juhtub, siis ei pea me ootama, vaid IT-partner tuleb ja tegeleb probleemiga koheselt,“ selgitab Jano Kahr. Sellegipoolest ta püsiva IT-inimese värbamise vajadust hetkel ei näe. „Praegu oleme kõik mured saanud lahendatud ja inimestel on vajalikud kontaktid olemas, kuhu pöörduda,“ ütleb ta.

Järjest suurem väljakutse on küberturvalisuse teema ning võrgu ja tööjaamade toimimise tagamine olukordades, kui mõni jaam saab pihta. Ründed on muutunud järjest keerukamaks ja väga oluline roll on kasutajate koolitamisel, sest nagu öeldakse, kõige nõrgem lüli on inimene.

Väga oluline on ka kriisiplaan – mida tehakse siis, kui mõni pahalane ikkagi sisse pääseb. „Selleks oleme koos Greip IT-ga parasjagu ehitamas täiesti uut süsteemi, kus osa back-upist liigub teise lokatsiooni, et tagada kontserni IT-alane turvalisus ja et kõik masinad oleksid ühes süsteemis kontrollitavad ja hallatavad,“ ütleb Kahr.

Praeguse seisuga on Wolf Group-il kolm tehast eri riikides ja müügiettevõtetega koos on nad esindatud 10 riigis. Kohapealsete probleemide lahendamiseks kasutatakse igas riigis kohalikke IT partnereid. Strateegilist vaadet ja IT turvalisust arendatakse koostöös Greip IT-ga.

Heast IT-alasest koostööst sünnib kasu laiemalt

Koostöö Wolf Group-i ja Greip IT vahel on aastate jooksul järjest kasvanud. Selle ajaga on mõlemad ettevõtted palju laienenud ja arenenud.

„Oleme jäänud Greip IT juurde väga lihtsal põhjusel – oleme nende kui koostööpartneriga väga rahul. Pannes kõrvuti teiste sarnaste teenusepakkujate teenuse sisu, kvaliteedi, kiiruse, hinna ja kasu, siis kaalub praegune koostöö üles kõik muud valikud,“ ütleb Kahr.

„Greip IT teenuse puhul me teame, mida oodata. Sellist olukorda, et kõik serverid ja võrgud oleksid maas, ei ole kunagi olnud. Suur väärtus on ka see, et nad on meie äri endale väga põhjalikult selgeks teinud, suutes meid IT-teemal laiemalt nõustada. Seejuures ei ole kordagi tekkinud tunnet, et meile tahetaks midagi müüa. Pigem vastupidi, saame neilt väärtuslikku sisendit, mis IT-maailmas toimub, millised on riskid ja tulevikutrendid ning selle põhjal saame otsuseid teha. Eks see, kui suure riski me võtame, jääb Wolf Group-i otsustada, kuid sisendi selleks saame neilt,“ selgitab Kahr.

Suuremate teemade arutamisel on Greip IT poolt partneriks Tarmo Saar, kelle kohta on Kahril vaid häid sõnu öelda. „IT valdkonnas on oluline ette näha võimalikke riske ja ohte, et olla teadlik, mis võib muutuda kriitiliseks kuu, kahe või aasta pärast. Tänu Greip IT-le ja Tarmole on meil see ülevaade kogu aeg olemas. Samuti teame tänu talle, kus me oleme võrdluses teistega, mida on vaja teha ja kuhu me fookuse seame. Kui teistele partneritele tuleks strateegia ja tööülesannete nimekiri ette anda, siis Greip IT puhul võib öelda, et me ehitame strateegiat ühiselt,“ lisab ta.

Kuidas sai Krimeltest Wolf Group

Kuna Krimelte nimevahetus on veel üsna värske, siis rääkisime veidi ka nimevahetuse tagamaadest. Tegelikult on Wolf Group olnud katusbränd juba pikalt, kuid kasutusel olid veel vanast ajast ka nimed Krimelte ja Olive.

Nimevahetuse eesmärk oli tuua kõik kontserni kuuluvad ettevõtted ühe katuse alla, et ühendada omavahel ettevõtte erinevad harud kõigis riikides. Kuigi algselt otsustati, et nimemuutusega tehakse algust peamajast, siis tegelikkuses vahetati peakontori nimi välja kõige hiljem. Eelkõige oli see seotud kõikvõimalike tolliprotseduuride ja dokumentatsiooniga, mis vajasid aega korrastamiseks.

Hundi temaatika on Wolf Group-is olnud kasutusel pikalt. Tulles ettevõttesse tööle, ollakse kutsikad, seejärel saadakse hundiks ja lõpuks ollakse must hunt.

Paar aastat tagasi laienes Wolf Group USA-sse ja Saksamaale. Samuti toimub laienemine hetkel Hispaanias, kus Wolf Group-il on ka tehas. Kui 2020. aasta alguses valitses hetkeks teadmatus, mis maailmas edasi saama hakkab, siis tegelikkuses on nõudlus läinud tõusvas joones üles. Praegu tuleb olla valmis kiireteks otsusteks ja Wolf Group-i üks tugevus on kindlasti see, et omanikud on igapäevaselt asjas sees ja valmis neid otsuseid kiirelt tegema. „Meil on kindlad sihid ja nende järgi me ka tegutseme, ohjad on meie käes,“ ütleb kokkuvõtteks ettevõtte CIO Jano Kahr.